Tasaisin väliajoin tulee vastaan kysymyksiä, miksi mainonnanhallinnasta raportoidut luvut eroavat selvästi asiakkaan Google Analytics luvuista. Tämä on ihmetyttänyt meitäkin useasti ja olemme myös selvittäneet syitä tähän. Emmekä varmaan ole ainoita, joille tämä on tullut vastaan. Joten ajattelimme jakaa muillekin näitä yleisiä syitä eroavaisuuksiin. 

Erovaisuudet johtuvat osittain teknisistä asioista, mutta suurelta osin siitä, että puhutaan eri metriikoista, jotka eivät vastaa toisiaan. Eniten sekaannusta aiheuttavatkin klikit ja sessiot eli istunnot. 

Klikit ja sessiot vaikuttavat kertovan samasta asiasta ja niiden pitäisikin seurata samoja trendejä, mutta niiden välillä on selkeä ero. Klikit ovat seurausta käyttäjän fyysisestä toimenpiteestä klikata mainosta, jonka jälkeen hänet ohjataan mainostajan sivustolle. Google määrittää session olevan joukko interaktioita, jotka tapahtuvat mainostajan sivustolla tietyn ajanjakson sisällä. Sessio voi sisältää useita sivunäyttöjä tai tapahtumia. Sessio katsotaan päättyneeksi joko tietyn ajan kuluttua, yleisesti 30 minuutista kahteen tuntiin, tai kun käyttäjä saapuu sivustolle yhden kampanjan kautta, poistuu ja palaa uudestaan toisen kampanjan kautta. Esimerkiksi jos käyttäjä klikkaa mainosta kaksi kertaa 30 minuutin sisällä sulkematta selaintaan, tämä rekisteröidään yhdeksi sessioksi, mutta kahdeksi klikiksi. Käyttäjä voi myös klikata mainosta ja pikaisesti palata takaisin tai lopettaa sivuston latautumisen, ennen kuin Google Analytics on ehtinyt lataamaan ja tallentamaan käyntiä sessioksi, mutta tämä kuitenkin lasketaan klikiksi mainonnanhallintajärjestelmissä.

Prosessi klikkien rekisteröimiseen on hyvin suoraviivainen, kun taas session tallentamiseen liittyy eri vaiheita ja tarkastuspisteitä. Klikki rekisteröidään mainonnanhallintajärjestelmään välittömästi, kun käyttäjä klikkaa mainosta. Ennen kuin sessio tallennetaan Google Analyticsiin niin seuraavat asiat tapahtuvat:

  1. Klikistä selain ohjataan mainostajan sivustolle
  2. Mainostajan sivusto vastaa kutsuun ja alkaa siirtää dataa palvelimelta käyttäjän selaimeen
  3. Selaimen ladatessa sivustoa siellä voi olla useita kutsuja eri tiedostoihin, kuten JavaScript, CSS, kuva, video, audio yms. Näistä JavaScript-kutsu sisältää Analyticsin seurantakoodin
  4. JavaScript-tiedosto on ensin ladattava ja sitten selain tulkitsee sen
  5. Käyttäjän selaimen/laitteen ja tietoturva-asetuksien on tuettava: keksejä, JavaScriptiä ja kuvia
  6. Jos jokin yllä olevista on estetty, Analytics ei välttämättä tallenna sessiota
  7. Seuraavaksi selain lähettää erillisen pyynnön Google Analyticsin palvelimelle
  8. Ja viimein sessio tallentuu

Näistä syistä eroavaisuudet kampanjoiden raporteissa ovat täysin normaaleja. Molempien metriikat ovat tärkeitä seurattaessa mainonnan tehokkuutta, mutta myös niiden erojen ymmärtäminen on oleellista, jotta tuloksia voidaan tulkita oikein.